konkurs pianistyczny im. I. Rolanowskiej - 2018 r. Stronę zmodyfikowano: 13.12.2018 - 22:58

W tym miejscu powinien się wyświetlić plik PDF - spróbuj włączyć odpowiednią wtyczkę w przeglądarce albo pobierz plik manualnie

Informacje dotyczące XI Konkursu Pianistycznego im. I. Rolanowskiej

ORGANIZATORZY

Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II st. im. F. Chopina w Krakowie


SPONSORZY

Stowarzyszenie Pro Musica Humana Przy POSM II st. im. F. Chopina w Krakowie


JURORZY

prof. dr hab. Mariola Cieniawa AM Kraków
przewodnicząca

dr hab. Piotr Machnik AM Kraków
prof. Antoni Cofalik POSM II st. Kraków
mgr Bożena Dobrowolska POSM II st. Kraków
mgr Sławomir Zubrzycki POSM II st. Kraków


HARMONOGRAM KONKURSU


8 XII sobota

10:00 - Przesłuchanie grupy I
przerwa
12:45 - Przesłuchanie grupy I c. d.
przerwa

ok. 14:45 - Ogłoszenie wyników (wskazanie nazwisk do koncertu laureatów)


16:00 - Przesłuchanie grupy II
przerwa

ok. 18:00 - Ogłoszenie wyników (wskazanie nazwisk do koncertu laureatów)


9 XII niedziela

10:00 - Przesłuchanie grupy III
przerwa
12:00 - Przesłuchanie grupy III c. d.
przerwa
15:30 - Przesłuchanie grupy III c. d.

Ok. 18:00 - Ogłoszenie wyników

18.15 - Koncert laureatów X Konkursu Pianistycznego im. Ireny Rolanowskiej Kraków 2018


W tym miejscu powinien się wyświetlić plik PDF - spróbuj włączyć odpowiednią wtyczkę w przeglądarce albo pobierz plik manualnie

W tym miejscu powinien się wyświetlić plik PDF - spróbuj włączyć odpowiednią wtyczkę w przeglądarce albo pobierz plik manualnie

Regulamin XI Konkursu Pianistycznego im. Ireny Rolanowskiej 8-9. 12. 2018 r.

1. XI Konkurs Pianistyczny im. Ireny Rolanowskiej organizowany jest przez Państwową Ogólnokształcącą Szkołę Muzyczną II st. im. F. Chopina w Krakowie. Współorganizatorem Konkursu jest Stowarzyszenie Pro Musica Humana.

2. W konkursie mogą brać udział uczniowie klas V - VII szkół muzycznych I st. lub ogólnokształcących szkół muzycznych I st. oraz klas I - VI szkół muzycznych II st. lub ogólnokształcących szkół muzycznych II st. Uczniowie młodsi mogą brać udział w konkursie pod warunkiem realizacji programu grupy wiekowo wyższej.

3. Szkołę może reprezentować dowolna liczba uczniów.

4. Warunkiem zakwalifikowania do Konkursu jest przesłanie karty zgłoszeniowej, oświadczenia woli oraz wpłata w wysokości 70 zł. na konto:

Stowarzyszenie PRO MUSICA HUMANA
ul. Basztowa 6,
31-134 Kraków

25 1750 0012 0000 0000 3994 8133
Raiffeisen Bank Polska S.A
tytuł przelewu "darowizna"

5. W przypadku rezygnacji z udziału w Konkursie opłata nie podlega zwrotowi.

6. Zgłoszenia wraz z dowodem wpłaty prosimy przesyłać do 23.11.2018 r. na adres:

Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II st.
im. F. Chopina
ul. Basztowa 6,
31-134 Kraków

7. Konkurs jest jednoetapowy i otwarty dla publiczności.

8. Uczestnicy wystąpią w trzech grupach wiekowych:

 • I gr. klasy V, VI st. I (5 - 6 rok nauki gry na fortepianie)
 • II gr. klasy VII OSM I st, i I, II, III st. II (7 - 9 rok nauki gry na fortepianie)
 • III gr. klasy IV, V, VI st. II (10 - 12 rok nauki gry na fortepianie)

9. Przesłuchania odbywać się będą w dniach 8 – 9.12 2018 r. w Auli im. I. Rolanowskiej Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II st. im. F. Chopina w Krakowie. Szczegółowy harmonogram będzie dostępny na stronie szkoły www.szkolamuzyczna.os.pl od 3 XII 2018 r.

10. Uczestnicy podczas przesłuchań wystąpią w kolejności alfabetycznej (od litery A).

11. Przesłuchania konkursowe ocenia Jury powołane przez organizatora. Obrady Jury są tajne a decyzje niepodważalne.

12. Dla laureatów przewidywane są nagrody i wyróżnienia.

13. Jury może przyznać Grand Prix dla indywidualności Konkursu.

14. Nagrodzeni uczestnicy zobowiązani są do wystąpienia na Koncercie Laureatów z programem ustalonym przez Jury.

15. Wszyscy uczestnicy konkursu i ich nauczyciele otrzymują dyplomy uczestnictwa.

16. Uczestnicy przyjeżdżają i przebywają w czasie konkursu na własny koszt.

17. Z powodów obiektywnych mogą ulec zmianie terminy rozpoczęcia i zakończenia konkursu.

18. Szczegółowe informacje będą udostępnione na stronie internetowej szkoły - www.szkolamuzyczna.os.pl - w aktualnościach oraz na stronie sekcji klawiszowej.

19. Wszelkie zapytania prosimy kierować do p. Bożeny Dobrowolskiej - koordynatora konkursu (nr tel.: 506 323 768 lub poprzez sekretariat szkoły: 12 422 20 23).


Program

Grupa I (klasy V, VI - I st)

 1. Utwór polifoniczny
 2. Forma klasyczna (sonata lub sonatina lub wariacje lub rondo klasyczne)
 3. Utwór kantylenowy

Grupa II (klasy VII, VIII OSM, klasy I, II, III - II st.) - czas trwania: 10 - 15 minut

 1. W. A. Mozart - dowolnie wybrane wariacje lub allegro sonatowe z dowolnie wybranej sonaty
 2. F. Chopin - nokturn lub walc lub impromptu lub polonez do wyboru
 3. Utwór dowolny, lub cykl utworów, do wyboru kandydata

Grupa III (klasy IV, V, VI - II st.) - czas trwania: 15 - 20 minut

 1. J.S. Bach - preludium i fuga lub dwie kontrastujące części suity lub partity
 2. Allegro sonatowe z sonaty klasycznej lub romantycznej, lub wariacje klasyczne, lub wariacje romantyczne
 3. Etiuda wirtuozowska

Pobierz:

- harmonogram prób

- harmonogram przesłuchań

- kartę zgłoszeniową

- oświadczenie woli

- regulamin konkursu

Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II st. im. F. Chopina

ul. Basztowa 6, 31-134 Kraków
NIP: 6761708632

tel: 12 422 20 23; fax: 12 421 62 92
e-mail: sekretariat@szkolamuzyczna.os.pl