aktualności Dzisiaj jest: 10-02-2016 r. - do wakacji już tylko 134 dni !

Nowości na stronie:

♮ 2016. 01. 29 - nowy podział godzin
♮ 2016. 01. 22 - program obchodów jubileuszu
♮ 2016. 01. 22 - filmy z inauguracji obchodów 70 lecia szkoły: część I; część II; część III - koncert Krzysztofa Książka
♮ 2016. 01. 15 - agon retoryczny (foto)
♮ 2016. 01. 06 - kolędowanie z MPK (foto)

Dodano 07 Feb 2016


DLA KANDYDATÓW DO SZKOŁY

Na stronie szkoły dostępne są informacje
dotyczące rekrutacji (terminy, dokumenty)
jak i kursu przygotowawczego.

Dodano 06 Dec 2015


Przesłuchania Regionalne CEA Uczniów Klas Gitary i Zespołów Gitarowych

Uprzejmie informujemy, że Przesłuchania Regionalne Centrum Edukacji Artystycznej Uczniów Klas Gitary i Zespołów Gitarowych Szkół Muzycznych II stopnia dla regionu małopolskiego odbędą się w Państwowej Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej II stopnia im. F. Chopina w Krakowie. Termin przesłuchań 19 i 20 lutego 2016 r.

W związku z tym prosimy o przesłanie zgłoszeń uczniów na obowiązujących kartach (do pobrania ze strony www.cea.art.pl – zakładka PRZESŁUCHANIA CEA), wypełnionych komputerowo w formie umożliwiającej kopiowanie tekstu, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 stycznia 2016 r. (poniedziałek) na adres: sekretariat@szkolamuzyczna.os.pl, w tytule wpisując „Przesłuchania_gitara”.

Dodano 06 Dec 2015


Termomodernizacja państwowych placówek szkolnictwa artystycznego


Get Adobe Flash player

Informacja o projekcie

Zamierzenie inwestycyjne, którego beneficjentem jest MKiDN, realizowane będzie jako projekt systemowy w ramach działania 9.3 „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej”, Priorytet IX „Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna” Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko 2007-2013”.

U genezy projektu leży realizacja przez resort strategicznego działania, jakim jest zapewnienie optymalnych warunków dla procesu kształcenia artystycznego poprzez modernizację infrastruktury szkół artystycznych w Polsce. Zostanie nim objętych 218 budynków należących do 156 szkół artystycznych z terenu całego kraju ( 136 szkół muzycznych, 16 szkół plastycznych, 2 szkoły baletowe i 2 studia pomaturalne). Stanowi to 63% placówek podległych MKiDN.

Przedmiotem pierwszego etapu projektu, którego realizacja potrwa do grudnia 2015 r., jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Planowany koszt całkowity wynosi 20,7 mln zł, a dofinansowanie UE – 17,6 mln zł.

Drugi etap ( lata 2016-2020) to właściwa realizacja robót, projekt systemowy, planowany do realizacji w ramach Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko 2014-2020”. Koszt części inwestycyjnej obejmującej termomodernizację budynków to ok. 350 mln zł.

Projekt, którego beneficjentem jest MKiDN, realizowany będzie w ramach priorytetu POIiŚ, dla którego Instytucją Wdrażającą jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

MKiDN - termomodernizacja szkół artystycznych

CEA - termomodernizacja państwowych placówek szkolnictwa artystycznego

Dodano 05 Jul 2015


<< wstecz 1 2 dalej >>

Powered by CuteNews

Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II st. im. F. Chopina

ul. Basztowa 6, 31-134 Kraków
tel: 12 422 20 23
fax: 12 421 62 92
e-mail: sekretariat@szkolamuzyczna.os.pl