aktualności Dzisiaj jest: 25-08-2016 r. WAKACJE !!!

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2016 / 2017

1 września 2016 r.

9.00 - Msza św. w kościele o.o. Karmelitów

10.30 - spotkanie wszystkich uczniów w Sali zespołu Pieśni i Tańca AGH „Krakus” ul. Reymonta 15

17.00 - spotkanie z Rodzicami uczniów nowoprzyjętych w sali nr 2 w budynku szkoły

17.30 - spotkanie wszystkich Rodziców z wychowawcami

Dodano 23 Aug 2016


KOMUNIKATY ORGANIZACYJNE

1. Z uwagi na ochronę danych osobowych wyniki egzaminu wstępnego czyli szczegółowa punktacja będzie podawana wyłącznie zainteresowanemu kandydatowi lub jego rodzicom w sekretariacie szkoły.

2. Kandydat zakwalifikowany wstępnie do szkoły zostanie wpisany na ostateczną listę uczniów po potwierdzeniu faktu podjęcia nauki w naszej szkole do dnia 8.06.2016 r. (środa).
Prosimy o osobiste, a nie telefoniczne, potwierdzenie faktu podjęcia nauki przez kandydata z Krakowa w godz. 12:00 - 18:00 w sekretariacie szkoły.

Zapraszamy kandydatów i ich rodziców na koncert końcoworoczny
, który odbędzie się w Filharmonii Krakowskiej 19 czerwca 2016 r. (niedziela) o godz. 16:00. Na koncercie wystąpią tegoroczni absolwenci, laureaci konkursów międzynarodowych i ogólnopolskich, zespoły kameralne, chóry i orkiestry szkolne.

...

czytaj dalej

Dodano 31 May 2016


PRZETARG

Dostawa fabrycznie nowego fortepianu koncertowego klasy mistrzowskiej

Dostawa fabrycznie nowego fortepianu koncertowego klasy mistrzowskiej dla Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II stopnia im. Fryderyka Chopina z siedzibą przy ul. Basztowej 6, 31-134 Kraków.
Zamówienie współfinansowane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Rozwój infrastruktury kultury - Infrastruktura szkolnictwa artystycznego.

Wybór najkorzystniejszej oferty i pozostałe szczegóły na stronie przetargów POSM II st..

Dodano 05 May 2016


NOWY SZTANDAR SZKOŁY


Dodano 31 Mar 2016


Termomodernizacja państwowych placówek szkolnictwa artystycznego


Get Adobe Flash player

Informacja o projekcie

Zamierzenie inwestycyjne, którego beneficjentem jest MKiDN, realizowane będzie jako projekt systemowy w ramach działania 9.3 „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej”, Priorytet IX „Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna” Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko 2007-2013”.

U genezy projektu leży realizacja przez resort strategicznego działania, jakim jest zapewnienie optymalnych warunków dla procesu kształcenia artystycznego poprzez modernizację infrastruktury szkół artystycznych w Polsce. Zostanie nim objętych 218 budynków należących do 156 szkół artystycznych z terenu całego kraju ( 136 szkół muzycznych, 16 szkół plastycznych, 2 szkoły baletowe i 2 studia pomaturalne). Stanowi to 63% placówek podległych MKiDN.

Przedmiotem pierwszego etapu projektu, którego realizacja potrwa do grudnia 2015 r., jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Planowany koszt całkowity wynosi 20,7 mln zł, a dofinansowanie UE – 17,6 mln zł.

Drugi etap ( lata 2016-2020) to właściwa realizacja robót, projekt systemowy, planowany do realizacji w ramach Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko 2014-2020”. Koszt części inwestycyjnej obejmującej termomodernizację budynków to ok. 350 mln zł.

Projekt, którego beneficjentem jest MKiDN, realizowany będzie w ramach priorytetu POIiŚ, dla którego Instytucją Wdrażającą jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

MKiDN - termomodernizacja szkół artystycznych

CEA - termomodernizacja państwowych placówek szkolnictwa artystycznego

Dodano 05 Jul 2015


<< wstecz 1 2 dalej >>

Powered by CuteNews

patronat
honorowy
jubileuszu
szkoły

patronat
honorowy
jubileuszu
szkoły

Prezydent Miasta Krakowa

patronat medialny
jubileuszu szkoły

sponsorzy szkoły

sponsorzy jubileuszu szkoły

Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II st. im. F. Chopina

ul. Basztowa 6, 31-134 Kraków
tel: 12 422 20 23
fax: 12 421 62 92
e-mail: sekretariat@szkolamuzyczna.os.pl